«باشماق» در تب و تاب اربعین

0 Comments

برای چندمین بار از شروع مراسم پیاده‌روی اربعین مسیر سنندج به مرز باشماق را در پیش می‌گیرم مقصد، همان مقصد است اما شور و حال این ساعت‌های منتهی به اربعین حسینی دیدنی است…