تبدیل دانشگاه قم به قطب علوم انسانی اسلامی و الگویی برای مراکز آموزش عالی

0 Comments

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان امور دانشجویان و دانشگاه قم در راستای حفظ ارتباطات و تعاملات فرهنگی با سایر ملل و برگزاری جشنواره آیین نکوداشت دانش آموختگان بین المللی به امضاء رسید.