اقدام ضدصهیونیستی جدید لبنان

0 Comments

لبنان به یک شرکت هواپیمایی قبرسی که تنها بخشی از سهام خود را به یک شرکت صهیونیستی فروخته است، اجازه ورود به حریم خود را نداد.