یک گام حیاتی برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی/گره‌های بزرگی که توسط «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» باز می‌شود

0 Comments

خرید محصول با کیفیت، همیشه یک دغدغه کلیدی برای مردم بوده و مهم‌ترین چالشی که محصولات داخلی برای رقابت با جنس خارجی دارند، همین نقطه است: رسیدن به سطح کیفی بالا همپای فناوری‌های روز.

یک گام حیاتی برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی/گره‌های بزرگی که  توسط «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» باز می‌شود

گروه علم و پیشرفت سمنان اسپرت؛ خرید محصول با کیفیت، همیشه یک دغدغه کلیدی برای مردم بوده و مهم‌ترین چالشی که محصولات داخلی برای رقابت با جنس خارجی دارند، همین نقطه است: رسیدن به سطح کیفی بالا همپای فناوری‌های روز.

تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع مختلف، بخشی حیاتی است که نوآوری و دانش روز را وارد چرخه تولید محصولات و ارائه خدمات می‌کند. در واحدهای تحقیق و توسعه، محققان و فناوران با انجام تحقیقات علمی، محصولات نوآورانه تولید می‌کنند و برای مسائل روز کشور و مردم، راه‌حل‌های نوین و منطبق بر علم و دانش ارائه می‌دهند. خروجی این فرایند، رشد اقتصادی و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان یک بخش کلیدی برای پیشرفت و تولید ثروت است.

اما موضوع بسیار مهم در حرکت صنایع به سمت استفاده از دانش و فناوری در تولید محصول این است که نوآوری و ساخت محصول جدید همراه با ریسک است و به سرمایه و منابع مالی نیاز دارد. علی‌رغم ارزش‌آفرینی محصولات جدید برای نهادهای تولیدی، نهادهای فناور تنها در صورتی به سمت تحقیق و توسعه می‌روند که بتوانند ریسک‌های آن را بپذیرند.

کاهش ریسک نوآوری به کمک مشوق‌های مالیاتی

دولت‌ها به عنوان دستگاه سیاست‌گذار، می‌توانند با ایجاد مشوق‌های مالیاتی، مسیر را برای پیگیری تحقیق و توسعه در شرکت‌ها و دانش‌بنیان‌ها هموار کنند. انواع مختلفی از مشوق‌های مالیاتی برای ترغیب صنعت به تحقیق و توسعه وجود دارد که یکی از بهترین نوع آن، اعطای اعتبار ماالیاتی است.

تخصیص اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه به عنوان مشوق مالیاتی می‌تواند با کاهش ریسک تولید محصولات جدید، شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه تشویق ‌کند. این اعتبارات مالیاتی می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد؛ مانند بازگرداندن درصدی از هزینه‌های تحقیق و توسعه به شرکت یا کسر مالیات برای هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه. تخصیص اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه به عنوان مشوق مالیاتی می‌تواند با کاهش ریسک تولید محصولات جدید، شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه تشویق ‌کند.

برچسب‌ها:,

دیدگاهتان را بنویسید