اعتراف ناخواسته کارشناس اینترنشنال علیه سلطنت‌طلبان

0 Comments

کارشناس شبکه اینترنشنال به گمان آن که هنوز برنامه شروع نشده است، علیه سلطنت‌طلبان اعتراف کرد.

اعتراف ناخواسته کارشناس اینترنشنال علیه سلطنت‌طلبان

از شایعه تا واقعیت: کارشناس یکی از برنامه‌های شبکه سعودی ایران اینترنشنال وقتی که نمی‌دانست هنوز برنامه شروع شده صحبت‌هایی را علیه سلطنت‌طلبان انجام داد. وی دربخشی از این صحبت‌ها گفت: سلطنت‌طلب‌ها به آرمان زن زندگی آزادی پایبند نیستند. از حزبی حرف می‌زنند که حتی محمدرضا پهلوی هم آن را منحل کرد. واقعیت‌های جامعه ایران را در نظر ندارند.   

برچسب‌ها:,

دیدگاهتان را بنویسید